Ametikorteri üürimine ja sõidukulude hüvitamine Soomes

Ametikorteri üürimine ja sõidukulude hüvitamine Soomes

Paljud CHK kliendid tegutsevad Soome turul. Just teil on väga oluline olla kursis Soome seadustega, mis äri ja aruandlust mõjutavad. CHK blogis jagame infot, mida ei saa tähelepanuta jätta, kui Soomes ettevõtlusega tegeleda.

Christer Haimi
CHK juhataja


AMETIKORTERI ÜÜRIMINE

On tavaline praktika, et ettevõte üürib oma töötajatele Soomes ametikorteri. Seejuures tuleb aga tähele panna maksustamisega seotud reegleid.

Kui töötaja elab ametikorteris üle kahe aasta, muutub korter seaduse silmis „teiseks elukohaks“.  Sel juhul pole oluline, kas korterit üürib ettevõte või töötaja ise – mõlemal juhul tekib Soome riigi silmis kahe aasta möödudes nn „teine elukoht“.

Kui töötaja majutamiseks üürib ametikorterit ettevõtja, tuleb tal kahe aasta möödumisel hakata arvestama ja tasuma erisoodustusmaksu.  

Kokkuvõtlikult:
Korterit on üüritud vähem kui 2 aastat:

-   tegu on lühiajalise majutusega

-         ettevõtjale erisoodustusmaksu ei tule

-         töötajal ei ole õigust maksusoodustusele

Korterit on üüritud 2 aastat ja enam:    

-     tegu on teise elukohaga

-         kui korteri eest maksab ettevõtja, tuleb tal arvestada ja tasuda erisoodustusmaksu

-         töötajal tekib õigus maksusoodustustele


Kui ühes ametikorteris elab mitu töötajat, siis jagatakse erisoodustusmaksu summa nende vahel ära. See toimub vastavalt Soome maksuameti erisoodustuse arvestamise korrale.AMETIKORTERI MAKSUSOODUSTUS TÖÖTAJALE

Ettevõtjana tasub sul olla kursis töötajate maksusoodustustega. Nii oskad anda oma töötajatele kasulikku nõu ning saad hoolitseda selle eest, et ka neil oleksid asjad korrektselt aetud.

Ametikorteri maksusoodustust saab kasutada siis, kui töötaja üürib oma korterit ise või on selle eest tasunud tööandja. Maksusoodustus tähendab seda, et riik vähendab summat, mille pealt arvestatakse tulumaksu. Tänu sellele saab töötaja oma deklareeritud kuludelt detsembris tulumaksu tagasi. Maksimaalne hüvitise summa on 250 eurot iga kalendrikuu kohta ning arvesse lähevad siin nii töötaja poolt tasutud üürikulud kui ka tööandja poolt tasutud ametikorteri üürikulud.

Ametikorteri maksusoodustust saab kasutada inimene, kelle püsiv elukoht on teises riigis, ning kes maksab Soomes makse. Lisaks peavad olema täidetud järgmised tingimused:


  • Töötaja on töö asukoha tõttu üürinud endale ametikorteri.
  • Ametikorter on kas üüritud või tööandja poolt saadud. Maksusoodustust ei saa kasutada siis, kui töötaja ostab endale elamispinna.
  • Töötajal on lisaks ametikorterile püsiv elukoht, kus ta elab koos oma perega. Kui töötajal ei ole peret, siis on tal õigus maksusoodustusele vaid juhul, kui teine elukoht on tal seotud teise põhitöökohaga.  
  • Töötaja põhitöökoht asub rohkem kui 100 km kaugusel tema püsivast elukohast.
  • Töötaja ametikorter asub rohkem kui 100 km kaugusel tema püsivast elukohast.


SÕIDUKULUDE HÜVITAMINE

Sõidukulude hüvitamine on samuti valdkond, kus töötajad saavad kasutada Soome riigi hüvesid.
Kui töötajal on pere (abikaasa ja lapsed), siis saab nädalalõpu sõitude pealt maksusoodustust.

Soodustust saab juhul, kui
  • töötaja elab Soomes ametikorteris 2 aastat või enam ning korterit peetakse „teiseks elukohaks“
  • töötaja sõidab nädalalõpul oma pere juurde, püsivasse elukohta, mis asub ametikorterist vähemalt 100 km kaugusel.

Maksusoodustus tähendab taaskord seda, et kulutuste võrra võib vähendada summat, millelt arvestatakse tulumaksu. Tänu sellele saab töötaja oma deklareeritud kuludelt detsembris tulumaksu tagasi. Sõidukulusid tuleb arvestada lähtuvalt soodsaimast sõiduvahendist.

Kui töötaja püsiv elukoht asub Soomes ning ta peab ajutiselt töötama mõnes teises Soome piirkonnas (samas kohas kuni 2 aastat), tekib tal õigus samasugusele soodustusele. Ja seda sõltumata sellest, kas tal on pere või mitte. Näiteks elab töötaja püsivalt Helsingis ning töötab ajutiselt Lahtis. Ta saab nädalalõpu kojusõitude summa arvelt vähendada oma maksustatavat tulu. Hüvitist makstakse vastavalt kasutatud sõiduvahendile.

Kui ettevõte maksab töötajale töösõitudega seotud kulud kinni, siis ei tohi töötaja enam lisaks maksusoodustust kasutada.  Ettevõte võib hüvitada töötajale maksuvabalt töösõitudega seotud kulusid vastavalt sõidupäevikule nii, nagu maksuameti kord ette näeb. Tööga seotud sõidukuludeks ei loeta nädalalõpu sõidukulusid ega sõite püsiva elukoha ja „teise elukoha“ vahel. Neid kulusid ettevõtja maksuvabalt hüvitada ei saa.

Ettevõtjana on sul oluline teada nii ametikorteri kui sõidukulude hüvitamist puudutavaid nüansse. Soovitan kõigil, keda see artikkel puudutab, ühendust võtta oma raamatupidaja või minuga. Meie CHKs me oleme valmis sind alati nõu ja jõuga aitama! Nii saad olla kindel, et sinu maksude arvestus on korrektne.


Kommentaarid: 6

abKBzIrldOSFyH (ocTyLuaesvBkmw, 26. juuli 2020)
cbUSzsjpHIv (saLipMhjZgq, 26. juuli 2020)
iOTHWyodzILq (IDnBqWxAemZwFU, 10. mai 2020)
kHansbzt (rVNHniDw, 10. mai 2020)
LDYcpoPSKFNiMzba (cTMKaGOs, 3. november 2019)
NUuoKpIS (YcbysZDSGAdxuft, 3. november 2019)

Lisa kommentaar

Email again:

Christer Haimi

CHK juhataja

Rubriigid

Kõik postitused