Raamatu­pidamine Eestis

CHK raamatupidamise teenus on mõeldud nii väikestele kui ka suurtele ettevõtetele. Sealjuures teenindame ka rahvusvaheliste ambitsioonidega ärisid.

Teenust pakuvad erialaseharidusega spetsialistid, kes kasutavad kõige kaasaegsemaid tehnoloogilisi lahendusi. Lisaks on enam kui pooltel töötajatel raamatupidaja kutsetunnistus.

Meie spetsialistid omavad teadmisi ja kogemusi nii avaliku kui ka erasektori (sh OÜ, KÜ, AS, MTÜ, SA) raamatupidamisest.

CHK raamatupidamise teenus sisaldab kõike alates dokumentide töötlusest kuni majandusaasta aruande koostamiseni, sh teeme ka palgaarvestust. Lisaks kätkeb teenus endas ka vajaduspõhist nõustamist.

Teeme praegu igakuiselt üle 1000 Eesti palgaarvestuse ning töötleme enam kui 17 000 dokumenti kuus.

Lähtume teenuse osutamisel kehtivatest riiklikest regulatsioonidest ning parimast praktikast ja kutse-eetikast.

Pearaamatu­pidaja teenus

Pearaamatupidaja teenuse võib jagada kaheks. Esiteks, oleme Sinu ettevõtte raamatupidajale toeks keerulisemate küsimuste lahendamisel ning raamatupidamise protseduuri või tarkvara juurutamisel. Samuti oleme abiks kontrolli- ehk kvaliteedisüsteemi loomisel.

Teiseks, korraldame koos raamatupidajaga igakuist raamatupidamist ja jagame ülesannete keerukusest lähtuvalt vastutust. Sellega tagame nelja silma põhimõtte.

Palgaarvestus

CHK on usaldusväärseks partneriks ettevõtja suurima vara ehk lojaalsetele töötajatele palgaarvestuse tegemisel. See hõlmab endas erinevate seaduste tundmist ja nõuab ülimat täpsust, mis tagab usaldusliku töösuhte.

Majandusaasta aruande koostamine

Majandusaasta aruanne on ettevõtte äriline visiitkaart. CHK mõtleb selle tegemisel ettevõtjaga kaasa ning asjatundliku nõustamisega suuname protsessi parima tulemuseni.

Vaata ka siia!

CHK pühendab palju aega oma protsesside arendamisele. Meie jaoks ei anna soovitud tulemusi mitte ainult andmete kiire ja professionaalne töötlemine, vaid ka personaalsus ning valdkonnaspetsiifilised kogemused. Kuigi CHK silmis on võrdselt tähtsad kõikide meie klientide ärivaldkonnad, siis oleme välja toonud mõned alad, et anda paremini edasi teenuse sisu.

Kui Sa aga ei leia oma valdkonda siinsest loetelust, siis sellegipoolest võta meiega ühendust ning leiame parima lahenduse. Nimekirja aga täiendame jooksvalt.

kirjuta meile ja võtame peatselt ühendust