Panustame sporti ja jätkusuutlikku keskkonda

Oleme juba aastaid pühendunud sellele, et edendada Eesti spordikultuuri, eelkõige naiste sporti,
ning integreerida jätkusuutlikke lahendusi CHK igapäevastesse äriprotsessidesse.

Sport

CHK näeb, kui tähtis on kogukonnale tagasiandmine ning on seetõttu oma õla alla pannud spordikultuurile. Oleme toetanud ja toetamas nii kiiruisutajat Saskia Alusalu kui ka korvpalliklubi Rock ning BC Elva ja Tartu Ülikooli korvpallinaiskondi.

Meie põhifookus on suunatud naiste spordile, sest tunneme, et seal on palju kasutamata potentsiaali. Lisaks peame ebavõrdsust meeste spordiga oluliseks probleemiks. Naiste spordialad on tihtipeale alarahastatud ning kahjuks peegeldub see ka auhinnafondides, suures palgalõhes ja väheses meediatähelepanus.

Muidugi ei saa mööda vaadata tõigast, et ka CHK on „võistkond“, millest ligikaudu 99% on naised! Praegu pakub CHK tuge Tartu Ülikooli korvpallinaiskonnale. Soovime, et naiste korvpall oleks rohkem pildil ning seal oleks tagatud võimekas ja professionaalne järelkasv.

Lisaks toetame kogukondlikku korvpalliklubi Rock, kelle eesmärk on viia ülikoolilinna korvpall taas kõrgele tasemele. Ka meie soovime, et Tartu, aga ka kogu Eesti korvpall, oleks tunnustatud nii siin kui sealpool riigipiire. Anname oma panuse, et praegused ja tulevased põlvkonnad viiksid korvivõrgu sahistamise uutesse kõrgustesse.

Jätkusuutlik keskkond

CHK igapäevastes toimetustes on olulisel kohal jätkusuutlikkus ning keskkonnahoid. Peame seda oluliseks, sest soovime, et tulevased põlved saaksid meilt pärida rohelisema ning puhtama maailma. Oleme panustanud oma vahendeid ja teadmisi, et raamatupidamine oleks loodussõbralik ning säästvale arengule suunatud.

Paneme palju rõhku tööprotsesside digitaliseerimisele ning automatiseerimisele. Need pingutused on igati vilja kandnud, sest juba aastaid on meie tegevus ligikaudu 98 % ulatuses paberivaba. Niimoodi säästame loodust, sest väheneb energiakulu ning metsaraie – ja tegelikult muudame sellega ka tööprotsesse tõhusamaks.

Soovime paberivaba äritegevuse valdkonnas olla suunanäitajad ning innustada ka teisi organisatsioone ja ettevõtteid seda mõttelaadi järgima. See on oluline pingutus keskkonnasõbralikuma tuleviku nimel. Paberivaba raamatupidamisega jätame puud Eesti metsa!