Arstidele

CHK hoiab Sinu praksise raamatupidamisel silma peal, et saaksid pühendada rohkem aega oma patsientidele.

Arst on üldarstiabi osutav perearst või eriarstiabi osutav eriarst. Nad võivad töötada nii avalikus kui ka erasektoris. Kui arst otsustab alustada ettevõtjana erasektoris, siis tuleb arvestada seaduses sätestatud nõuetega tervishoiuteenuste osutamisel.

Näiteks on seadusega piiratud ettevõtlusvormide valik – perearstid võivad tegutseda füüsilisest isikust ettevõtjana (FIE) või äriühingu kaudu. Haiglavälist eriarstiabi võib osutada FIE, äriühing või sihtasutus.

Ettevõtte juriidilise vormi valik tuleb läbi mõelda ning arvestada nende eripäradega. Äriühingu puhul on populaarseimaks juriidiliseks vormiks osaühing (OÜ). FIE ja OÜ vahel on olulisi erinevusi, millega viime Sind kurssi ning aitame teha õige valiku.

Arstide raamatupidamisarvestuses tuleb tulude ja kulude liigid kajastada piisava detailsusega, et lihtsustada tulevikus võimalike statistiliste aruannete esitamist. Näiteks tervishoiualase majandustegevuse aruande esitamisel tuleb märkida tulud ja kulud liikide kaupa.

Lisaks peab arvestama tervishoiu valdkonnas ka erinevate lepingutega. Paigas peavad olema nii töö- kui ka kollektiivlepingud, aga samuti tuleb ette võlaõiguslikke käsunduslepinguid. CHK spetsialistid aitavad koostööpartnerite abil korraldada korrektselt vormistatud lepinguid.

Arst võib soovi korral teha erialast tööd ka välisriigis. Eestis kutset omavate arstide populaarne välisturud on Soome ja Rootsi. CHK saab nii Soome kui ka Rootsi siirduvaid tervishoiutöötajaid nõustada registreeringutest kuni raamatupidamise arvestuseni.

CHK võimaldab arstidele professionaalset raamatupidamis- ja nõustamisteenust ning kaasaegset majandustarkvara. Finantsarvestust pakume CHK veebipõhises rakenduses Trigon, mille kaudu on arstil võimalik vormistada ja saata müügiarveid ning vaadata raamatupidamisaruandeid. Lisaks teeme palgaarvestust programmis Merit Palk.

Võta ühendust ja leiame Sulle parima lahenduse!

meie klientide tagasiside