KALENDRIAASTA ESIMENE POOL ON RAAMATUPIDAJATELE TEGUS AEG

KALENDRIAASTA ESIMENE POOL ON RAAMATUPIDAJATELE TEGUS AEG

Iga-aastaselt tuleb aasta esimeses pooles vormistada eelmise kalendriaasta äritegevust kokkuvõttev aruanne – majandusaasta aruanne. CH Konsultatsioonid OÜ raamatupidajatele on mitmekülgsust pakkumas asjaolu, et sageli on Eesti ettevõtja äriliselt tegev nii Eestis kui Soomes ning aruanded vajavad koostamist vastava riigi nõuetele.


Peatudes kõigepealt Eestis kehtestatud nõuetel.

Majandusaasta aruanne on kohustuslik kõigile Eesti raamatupidamiskohustuslastele ning see peab vastama etteantud vormile. Majandusaasta aruanne koosneb raamatupidamise aastaaruandest ning tegevusaruandest. Majandusaasta pikkuseks on 12 kuud ja enamasti on valitud majandusaastaks kalendriaasta (01.01-31.12), aga esineb sellest erinevaid perioode, enamasti äri sesoonsusest tulenevalt. Erandkorras võib majandusaasta olla kas lühem või pikem kui 12 kuud, kuid siiski mitte üle 18 kuu ja seda siis kas ettevõtte asutamisel, lõpetamisel või majandusaasta alguskuupäeva muutmisel.

Majandusaasta aruandega seoses ei tohi unustada audiitorkontrolli võimalust, kui ärimahud on ületanud seaduses sätestatud piiri.

*Erisused Eestis: audit või ülevaatus on kohustuslik ka siis, kui üks näitaja ületab piiri kolmekordselt, v.a töötajate arvu korral, kus kehtib piirmäär 180

**Erisused Soomes: audit on kohustuslik kui piirsummad on ületatud kahel järjestikkusel aastal.

Tulenevalt ettevõtlus vormist ja ettevõtte suurusest on seaduses sätestatud aruande vorm ja info ulatuslikkus.

Majandusaasta aruanne tuleb osanike poolt heaks kiita ning esitada äriregistrile hiljemalt kuue kuu jooksul pärast majandusaasta lõppu.

Mikro- ja väikeettevõtja on enda ärilise põhitegevusega niivõrd seotud, et ei ole harv juhus, kui majandusaasta aruanne jääb õigeaegselt esitamata või suisa pikemalt unarusse. Sellisel juhul on riigil õigus ettevõtjat trahvida summas kuni 3200EUR.

Samuti on majandusaasta aruande esitamine kohustuslik kõikidele Soomes registreeritud ettevõtetele, ka siis kui ettevõttel on aasta jooksul olnud minimaalne äritegevus. Soomes tegutseval Eesti ettevõttel võib olla kohustus esitada Soome maksuametile maksudeklaratsioon või selgitus oma Soome äritegevuse kohta 4 kuu jooksul peale majandusaasta lõppemist. Kui majandusaasta lõppes 31.12.2020, tuleb ettevõtte tuludeklaratsioon esitada hiljemalt 30.04.2021. 2021 aastal tuli Soome oma ettevõtjatele vastu ning pikendas tähtaega mai lõpuni. Sellest pikemalt saab lugeda meie blogist - https://chk.ee/blogi/soome-maksudeklaratsioonide-esitamise-aeg-koputab-uksele

Ettevõtjal on kohustus koostada majandusaasta aruanne nelja kuu jooksul pärast majandusaasta lõppu ja esitada hiljemalt kuue kuu jooksul pärast majandusaasta lõppu. Auditeerimise nõuded on ülal tabelis.

Majandusaasta aruande hilisemal esitamisel tuleb tasuda 85EUR menetlustasu. Kui majandusaasta aruanne jääb esitamata võidakse ettevõte kustutada või määrata vastutavale isikule sunniraha, mis on maksimaalselt 3300EUR.

Ettevõtja, kui sul on majandusaasta aruanne ja/või Soome maksudeklaratsioon koostamata ning oma äriline põhitegevus nõuab oma aja, siis pöördu kompetentse ja usaldusväärse partneri poole. CH Konsultatsioonid OÜ raamatupidajad on pikaaegse kogemusega ning valmis aitama ettevõtjaid.


Kommentaarid: 10

jklLYEfb (hacSvgGK, 7. juuli 2021)
TjYVWSxUciXFnD (XDHRbOWyksQ, 7. juuli 2021)
lVfUKsNqn (kXedgJAvFbKO, 28. juuni 2021)
FTnQagCVdkwYAipG (DbfCcBeaKFVpA, 28. juuni 2021)
LwCOjHyWcoikK (fXqOJZrGvCBEsmI, 19. juuni 2021)
fMrcLlhtPQNsUaD (BgFGTbexH, 19. juuni 2021)
LHpWKVAvhJrSujR (CvAseDHtnIRx, 5. juuni 2021)
lUejHOKN (TMAQSvfx, 5. juuni 2021)
teDMTliHWkpZqF (WKzZVIxQd, 17. mai 2021)
pLrGuITwQsOlXtq (isoZzEgVB, 17. mai 2021)

Lisa kommentaar

Email again:


Raili Ilves

CHK äriarendus- ja teenindusjuht

Rubriigid

Kõik postitused