Muutused tuluregistris 2021 aastal

Muutused tuluregistris 2021 aastal

Soomes muutus 2019.a algusest peamiselt töötajatele tehtud väljamaksete deklareerimine kui kasutusele võeti tuluregister. Tuluregister on Soome riiklik elektrooniline andmebaas.

Tööandjad jt väljamaksete tegijad esitavad tuluregistrisse andmeid kahe erineva deklaratsiooniga. Väljamaksete deklaratsioon esitatakse eraldi iga isiku ja iga maksepäeva kohta. Tööandja erideklaratsioon esitatakse kord kuus.

Väljamaksete deklaratsioon tuleb edastada viie kalendripäeva jooksul alates maksepäevast. Maksepäeva all mõeldakse palgapäeva ehk päeva, millal väljamakse oli saaja jaoks kasutatav.

Tööandja erideklaratsioon esitatakse maksmisele järgneva kalendrikuu 5. päeval. Tööandja erideklaratsiooniga deklareeritakse tööandja haiguskindlustusmaksu kogusumma ja sellest tehtud võimalikud mahaarvamised. Soome Maksuameti tööandjaregistrisse registreeritud tööandja peab lisaks esitama andmed "Palgamakseid ei ole" juhul, kui vastavas kuus ei ole väljamakseid tehtud. Ajutine tööandja peab tuluregistrile esitama tööandja erideklaratsiooni ainult nende kuude kohta, mil väljamakseid on tehtud.

Muutused 2021 aastast

2019.a ja 2020.a loeti üleminekuperioodiks ja üldjuhul seadusest tulenevat deklaratsioonide hilisema esitamise sunniraha ei kohaldatud. Juhul kui deklareerimiskohustuse rikkumine on ilmne, siis saab määrata ka üleminekuperioodil vastavat sunniraha.

Alates 2021.a hakkab Soome maksuamet määrama sunniraha deklaratsioonide hilisema esitamise eest. Sunniraha määratakse tuluregistrisse deklareeritud andmete põhjal.

Tuluregistri hilinenud deklaratsiooni esitamise sunniraha moodustub päeva- ja protsenditasust järgmiselt:

-       Maksu moodustumine hilinemisel 1 - 45 päeva, 3€ päev ja maksimaalselt 135€

-       Üle 45 päeva lisandub 135€ veel 1% deklareeritud maksustatavast kõrgeimast tululiigist

Sunniraha kõrgeim määr on 15 135 € kalendrikuu kohta.Lisa kommentaar

Email again:

Christer Haimi

CHK juhataja

Rubriigid

Kõik postitused