Oktoobrist muutus Soome lähetatud töötajate deklaratsiooni esitamine

Oktoobrist muutus Soome lähetatud töötajate deklaratsiooni esitamine

Alates 1. oktoobrist 2021 on muutunud Soome lähetatud töötajate deklaratsiooni esitamise nõuded.

Uues vormis tuleb esitada detailselt iga lähetatud töötaja andmed – Soome -ning asukohariigi isikukood, Soome maksunumber, lähetuse alg- ning lõppkuupäev objektil.


Edaspidi tuleb esitada täiend-deklaratsioon iga uue töötaja kohta, kes tööd objektil alustab. Täiend-deklaratsioonile lisatakse vaid uue töötaja andmed. Neid, kes varasemas deklaratsioonis märgitud, ei ole vaja uuesti märkida.

Kui esialgses deklaratsioonis märgitud lähetuse lõpp muutub, olles vähemalt 2 nädalat lühem kui esialgselt teavitatud, tuleb esitada täiend-deklaratsioon. Täiend-deklaratsioonile tuleb märkida töötaja(te) andmed, kelle lähetuse periood lühenes ning märkida sinna uus lähetuse lõppkuupäev.

Kui enne 1. oktoobrit esitatud deklaratsiooni lähetus pikeneb, tuleb esitada täiend-deklaratsioon koos detailsete töötajate andmetega ning uue lähetuse lõppkuupäevaga.

Jätkuvalt tuleb täiend-deklaratsioon esitada ka teiste oluliste muudatuste korral, milleks on nt. tellija andmete muutus või ettevõtte esindaja andmete muutus.

Deklaratsioon tuleb esitada nii allhanke- kui renditöö puhul.

Ehitusalal tuleb deklaratsioon esitada eraldi iga objekti kohta, olenemata selle kestvusest. Sama põhimõte kehtib ka teistel tegevusaladel. Kontsernisisesel lähetusel on üks erand, kui lähetus kestab vähem kui 5 päeva ja kui tegemist ei ole ehitusalaga, siis ei ole kohustust deklaratsiooni esitada.

Ehitusalal tuleb deklaratsiooni koopia esitada nii tellijale kui peatöövõtjale.

Kuna uues vormis sisalduvad töötajate isikuandmed, ei saadeta enam pärast deklaratsiooni esitamist koos kinnituskirjaga deklaratsiooni koopiat. Seetõttu on oluline deklaratsioon pärast esitamist ise salvestada ja edastada see oma tellijale ning peatöövõtjale.

Deklaratsioon tuleb esitada enne tööle asumist.

Deklaratsiooni hilinemisel või esitamata jätmisel ning täiend-deklaratsiooni mitte esitamise korral võib Soome tööinspektsioon määrata trahvi summas 1 000 – 10 000 eurot.

Deklaratsiooni saab esitada lingil : https://asiointipalvelu.ahtp.fi/public/2627047/fill

Kommentaarid: 18

wjarMBoQvGOU (bBVHWRZIEOcGN, 8. veebruar 2022)
QMPsYiOVUeyZhSJ (xvtFfwSoep, 8. veebruar 2022)
wXQjWprAdMPgo (xFZnfBgeD, 31. jaanuar 2022)
SoOwsMYzrFIa (ESxMQgLcsqdlWbN, 31. jaanuar 2022)
dDcemlUwkiP (DJqTdoaGLHhxE, 14. jaanuar 2022)
xtoKWBgGJQbva (bpxVsHTFufcXw, 14. jaanuar 2022)
CALdlcRZsxh (kSLfGdEQPaljN, 4. jaanuar 2022)
pLOXrFWUt (pQdZJmOMFGurYSK, 4. jaanuar 2022)
dUVBYytRcMmEf (hDaFuxpfViMRH, 22. detsember 2021)
JKFWXeLtf (OLWFVgRcxC, 22. detsember 2021)
abBOHoGWEuTftr (sxARjIkwNHKyvf, 13. detsember 2021)
iCtGauMTEJedPv (oDAfuBECaZSVied, 13. detsember 2021)
cKsTlaypPtSAMeJY (iBUOgRnZoMjpfmt, 4. detsember 2021)
YIqNShFArLXUo (gWwCDtblsj, 4. detsember 2021)
vyNCxBDXU (SRtCaVzg, 22. november 2021)
PnzHsCEXOiQBV (RuUzsmpqj, 22. november 2021)
CrlUGhvmTFYdXp (lteLXVypcGnKNQIF, 7. november 2021)
VjbAlrnLOpMmDCqU (TaicuMAdo, 7. november 2021)

Lisa kommentaar

Email again:

Christer Haimi

CHK juhataja

Rubriigid

Kõik postitused