Muudatus maksuvõlgade ajatamises

1. juulist 2022 hakkas kehtima Maksukorralduse seaduse § 111 lg 11 , mille kohaselt ei saa enam ajatada kogumispensioni makset.

Kogumispensioni makse tuleb ära tasuda enne maksude ajatamise taotluse esitamist. Tasumisel kasutada ettemaksukonto viitenumbrit.

Alates 1.juulist tasutakse ettemaksukontole kantud vahenditest esmalt kogumispensioni makse ja seejärel teised kohustused. Seega piisab kogumispensioni makse suuruse summa kandmisest ettemaksukontole ja peale automaatset tasumist saab esitada maksuvõla ajatamise taotluse.

Maksuvõla ajatamisel tuleb arvestada, et

  • maksepuhkust rakendada ei ole võimalik
  • kui maksegraafiku osamakse kuupäev langeb nädalavahetusele, siis tuleb osamakse tasuda sellele eelneval tööpäeval.
  • ajatatud maksuvõlg on avalik info ja ettevõttel puudub võimalus saada võlapuudumise tõend.

Maksuvõla ajatamise kõige kiirem võimalus on esitada taotlus Maksu-ja Tolliameti e-teenuste keskkonnas. Automaatne otsus tehakse kui maksukohustus jääb vahemikku 50-20000 eurot, soovitav võla tasumise aeg on kuni 12 kuud, kõik kohustuslikud maksudeklaratsioonid on esitatud ja puuduvad kehivad ajatamise graafikud või viimase 6 kuu jooksul ei ole kehtivat maksuvõla ajatamise graafikut kehtetuks tunnistatud.

Kui ajatamise taotlus ei vasta lihtsustatud menetluse tingimustele, siis vaatab taotluse üle maksuhaldur ja teeb otsuse 20 päeva jooksul alates taotluse esitamisest.

Otsuse tegemisel võetakse arvesse mitmeid asjaolusid:

  • maksudeklaratsioonide õigeaegset esitamist
  • kui pikaajaline on olnud maksuvõlg
  • ettevõtte varaline seisund ja majandusnäitajad
  • ajakava ja uute maksukohustuste täitmise võimalikkust.