Osakapitali vähendamine osaühingus

Vastavalt kehtivale korrale puudub osaühingu asutamisel minimaalse osakapitali nõue, osaühingu võib asutada vähemalt ühesendilise osakapitaliga. Üks sent on väikseim osa nimiväärtus, mis võib kuuluda ühele osanikule. Muudatus hakkas kehtima alates 01.02.2023, enne seda kehtinud õiguse kohaselt pidi osaühingu osakapital olema vähemalt 2500 eurot minimaalse osa nimiväärtusega üks euro. Kuigi füüsilistel isikutel oli võimalik asutada osaühingu ilma sissemakseid tegemata, tuli asutamisel ikkagi määrata vähemalt 2500-eurone osakapitali suurus, ainult et sissemakse aega oli võimalik edasi lükata. Muudatusega kaotati võimalus asutada osaühinguid ilma sissemakseid tegemata. Nüüd peab kõikide uute osaühingute asutajad avama osaühingu nimele pangakonto ning tasuma sissemaksed (va juhul kui osa eest tasutakse rahas).

Enne muudatuse jõustumist ei tohtinud osaühing oma osakapitali vähendada alla seadusega ette nähtud minimaalse osakapitali suuruseni. Nüüd saavad varasemalt asutatud osaühingud, millel oli minimaalne osakapital 2500 eurot sisse makstud, oma osakapitali vajadusel vähendada (sissemakseta asutatud osaühingutel peab osakapitali muutmiseks olema sissemakse tehtud). Kuna osakapitali on võimalik vähendada maksimaalselt ühe sendini, peavad osanikud hästi läbi mõtlema tegeliku kapitalivajaduse ning lähtudes sellest kokku leppima sobiliku osakapitali suuruse. Tuleb arvestada ka sellega, et kui osakapital jääb alla 2500 euro, on pankrotimenetluse korral ajutisel pankrotihalduril ikkagi õigus nõuda osanikelt tasu ja kulutuste hüvitamist ulatuses, mis jääb osaühingu osakapitali ja 2500 euro vahele.

Osakapitali vähendamise protsess võtab aega ning eeldab erinevate etappide läbimist: osanikud otsustavad osakapitali vähendamise vormistades osanike koosoleku protokolli, juhatus teavitab võlausaldajaid muudatusest osakapitali summas kasutades Ametlikud Teadaanded portaali, seejärel esitatakse avaldus äriregistrile, pärast ooteperioodi lõppu tehakse osanikele väljamaksed ning maksustamisperioodi kohta esitatakse maksuhaldurile TSD.