Soome ärikasumi maksustamine

Püsiva tegevuskohaga Eesti äriühingud maksavad sarnaselt Soome ettevõtetega Soomes teenitud kasumi pealt ettevõtte tulumaksu. Soomes on ettevõtte tulumaksumäär 20%. Ettevõtte tulumaksu tasutakse avansiliste maksetena.

Avansilise tulumaksu maksed

Soome maksuamet määrab avansilised ettevõtte tulumaksu maksed eraldi otsusega terveks majandusaastaks. Avansilise tulumaksu määramise aluseks võetakse eelmise majandusaasta maksustatav ärikasum. Avansilise makse summa tingib selle, kui mitu osamakset majandusaastal on. Osamakseid saab olla kas 2 või 12 ja need on kõik ühesuurused. Väikseim avansiline makse, mida määratakse, on 500 eurot aastas.

Avansilist tulumaksu jagatakse osamakseteks järgmiselt:

Avansilise tulumaksu suurus (eurot)Osamaksete arvMaksmise kuud
500 – 2 0002majandusaasta kolmas ja üheksas kuu
üle 2 00012majandusaasta iga kuu
Avansilise tulumaksu info

Avansilise tulumaksu tasumise tähtaeg on kuu 23. päev. Kui 23. päev ei ole pangapäev, siis on tasumise tähtajaks järgmine pangapäev. Kui avansilist tulumaksu ei maksta tähtajaks, tuleb tasuda viivist. 2024. aastal on viivise määr 11%.

Kuidas vältida tulumaksu jäägile intresside määramist?

Ettevõttele määratud avansilist tulumaksu on võimalik majandusaasta jooksul muuta, kui selle kohta eraldi taotlus teha. Kui ettevõte on tasunud avansilist tulumaksu liiga vähe, on tulumaksu jääk vaja hiljem ära maksta. Tulumaksu jäägile arvestatakse juriidiliste isikute intressi. Intressimäär on 2024. aastal 6%. Intressi määramist on võimalik vältida tasudes majandusaasta lõppedes 1 kuu jooksul kogu tulumaksukohustus maksuametile täiendava ettemaksena ära. Selleks tuleb taotleda täiendavat ettemakset. Kõige hilisemaks maksetähtajaks saab valida taotlemise päevast kolmanda nädala lõpus oleva pangapäeva.

Kui ettevõttel tekib kahjum, siis saab järgmise 10 aasta jooksul maksustamisele kuuluvat kasumit kahjumi võrra vähendada. Maksuamet vähendab maksustamisele kuuluvat kasumit automaatselt.

Ringhäälingumaks ettevõttele, kelle tulu ületab 50 000 eurot

Lisaks ettevõtte tulumaksule maksustatakse Soomes teenitud ärikasumit ka ringhäälingumaksuga. Soome ringhäälingumaksu maksavad ettevõtted, kelle maksustatav tulu ületab 50 000 eurot. Maksu suurus on 140 eurot + 0,35% kasumi piirmäära (50 000) ületavalt summalt. Maksimaalselt saab ringhäälingumaksu suurus olla 3000 eurot.

Ettevõtte tulumaksu jääk tasutakse maksustamise lõpupäevale järgneva teise kuu 3. kuupäev

Ettevõtte ärikasumi maksustamine lõpetatakse hiljemalt 10 kuud peale majandusaasta lõppemist. Juhul, kui ettevõtte majandusaasta langeb kokku kalendriaastaga, toimub see hiljemalt 31. oktoobril. Maksuamet saadab ettevõtetele maksuotsuse, kus on arvestus lõpliku ettevõtte tulumaksu määramise kohta. Ettevõtte tulumaksu jäägi tasumise tähtaeg on sellele järgneva teise kuu 3. kuupäev. Enammakstud avansilise tulumaksu kannab maksuamet ettevõttele tagasi.