Uudised

Laenu andes on oluline sõlmida kirjalik laenuleping, kus on kindlasti kirjas intressimäär ja laenu tagasi­makse tähtaeg. Laenu andmine peab olema seotud ettevõtlusega ja seotud isikutele laenu andes peab intressimäär vastama

Vastavalt kehtivale korrale puudub osaühingu asutamisel minimaalse osakapitali nõue, osaühingu võib asutada vähemalt ühesendilise osakapitaliga. Üks sent on väikseim osa nimiväärtus, mis võib kuuluda ühele osanikule. Muudatus hakkas kehtima alates

Viimased kaks pingelist nädalat majandusaasta aruannete esitamiseks - Eestis oleme harjunud, et majandusaasta lõppedes tuleb koostada ja esitada majandusaasta aruanne. Rootsis on kohustus esitada ettevõtte tuludeklaratsioon või koondaruanne kord aastas
Iga-aastaselt tuleb enamus ettevõtjatel aasta esimeses pooles vormistada eelmise kalendriaasta äritegevust kokkuvõttev aruanne – majandusaasta aruanne. CH Konsultatsioonid OÜ raamatupidajatele on mitmekülgsust pakkumas asjaolu, et sageli on Eesti ettevõtja äriliselt
Hurraa! Oled kõik postitused ära näinud

AJAKIRI “SALDO”

Loe SALDOT siit