Christer Haimi konsultatsioonid
Teenused

Kindlustus

CH Konsultatsioonid Konsultasioonid vahendab Eestis ja Soomes tegutsevatele ettevõtetele kindlustusteenuseid. Korraldame ettevõttele vajalikud kindlustused mugavalt ja kiirelt. Aitame hankida ettevõtja vastutuskindlustust, töötaja vabatahtlikku õnnetusjuhtumi kindlustust ja soovi korral ka kõiki teisi kindlustusliike. Asudes tegutsema Soome turul võib nõutavate kindlustuse hankimine tähendada märkimisväärset ajakulu. CHK aitab oma kindlustuspartnerite kaudu protsessi kiirendada. CHK koostööpartnerid kindlustuse alal on If ja Varma.

If on juhtiv kindlustusettevõte Põhjamaades, pakkudes kindlustusteenuseid Soomes, Rootsis, Norras ja Baltimaades. Lisaks pakub If rahvusvahelisi teenuseid Põhjamaade klientidele, kes tegutsevad välisriikides. Kontsernil on kokku 3,6 miljonit klienti ning selles töötab 6 800 inimest.

CHK tegutseb Eestis If P&C Insurance ASi ametliku esindaja ja kindlustusteenuste edasimüüjana. CHK on Finantsinspektsioonis kindlustusagendina registreeritud. Lae kindlustusagendi teabeleht alla siit

If P&C Insurance AS on Eesti juhtiv kahjukindlustaja, kellel on siin üle 200 000 kliendi.

Varma pakub Soomes pensionikindlustusteenuseid juba üle 40 aasta. Varma klientideks on 66 000 ettevõtjat ning nende kaudu saab pensionit 862 000 eraisikut.

LähiTapiola on klientidele kuuluv elukindlustusselts, mis aitab klientidel oma elu ja äri kindlustada. Kohandame turvalisuse, majanduse ja tervishoiu tooted ja teenused vastavalt klientide elu turvalisuse tagamisele.

Töötaja kindlustus (TYEL) ja ettevõtja kindlustus (YEL) on Soomes kohustuslikud kindlustusliigid. CHK aitab oma klientidele töötaja ja ettevõtja pensionikindlustust mugavalt korraldada. 


If kindlustus CHK Varma CHK Lähitapiola CHK