Transpordiga seotud hüvitised Soomes

Isikliku sõiduauto kasutamise hüvitis

Samuti nagu Eestiski, saab Soomes isikliku sõiduauto töösõitudeks kasutamisel hüvitist maksta sõidupäeviku alusel töötajatele ja juhatuse liikmetele.

Kilomeetrihüvitis katab lähetuse ajal tekkinud sõidukulud, kui töötaja teeb tööga seotud sõite oma autoga. Auto peab olema kasutaja isiklikus omaduses või kasutuses.

Töösõidu all mõeldakse sõitu, mille töötaja teeb ajutiselt tööalaste ülesannete täitmiseks, väljaspool peamist töökohta asuvasse spetsiaalsesse töökohta. Sellised spetsiaalsed töökohad on näiteks erinevaid messid, koolituskeskused ja tööalaste kohtumistega seotud paigad, mida aeg-ajalt külastatakse. Töötamine ei ole enam ajutine, kui samas kohas töötatakse üle kolme aasta.

Kui töö iseloomust tulenevalt ei ole töötajal peamist töökohta, loetakse töösõiduks sõit, mille töötaja töö tegemiseks ajutiselt teeb oma elukohast spetsiaalsesse töökohta.

Tööandja poolt makstavad sõiduhüvitised on maksuvabad, kui need põhinevad kas tegelikel kulutustel või Soome maksuameti poolt väljastatud iga-aastasel päevaraha ja läbisõidutasu kompenseerimise piirmäärade otsusel.

Maksuvaba hüvitist on võimalik maksta ainult siis, kui töösõitude kohta peetakse arvestust ehk sõidupäevikut. Töötaja poolt tema omandis või kasutuses oleva sõidukiga tehtud töösõitude sõidukulude hüvitamisel on 2024 aastal baasmääraks 0,57 €/km, millele lisanduvad täiendavad hüvitise määrad sõltuvalt tingimustest. Isikliku sõiduauto hüvitise väljamaksed tuleb deklareerida Tuluregistrisse isikustatult igakuiselt.

Töötajate transport tööle ja koju

Töö ja elukoha vahelisi sõite ei loeta töösõitudeks ja tööandja ei saa neid töötajale hüvitada.

Töötaja saab kodu ja töökoha vahelisi sõidukulusid kajastada kuludena oma isiklikus tuludeklaratsioonis. Kulusid saab kajastada määras, arvestades millist transporti on sõidul kõige odavam kasutada.  Tavapäraselt on odavaim transpordiliik ühistransport.

Sõidukulusid oma auto järgi saab maha arvata vaid teatud asjaoludel ehk kui täitub auto kasutamiseks üks maksuameti poolt ettekirjutatud kriteeriumitest.

Maksuamet ei aktsepteeri maksustamisel oma auto kasutuse kuludes kajastamist näiteks põhjusel, et auto on kiirem kui ühistransport või viite lapse kooli.

Tööandja sõiduauto kasutamine.

Ainult ettevõtluses kasutatavate sõiduautodega ei ole lubatud teha erasõite. Sõitude kohta tuleb pidada sõidupäevikut.

Kui sõiduautot võib ettevõttes kasutada ka erasõitudeks tekib sellest töötajale erisoodustus.

Auto erisoodustus on töötajale palgana käsitletav mitterahaline soodustus. Auto erisoodustust saab kasutada ka ettevõtte osanik ja ka siis, kui osanikule palka ei arvestata. Arvestada tuleb kahte liiki erisoodustusega.

Auto erisoodustuse kohta tuleb koostada palgaarvestus, arvestada erisoodustuse saajalt kinni peetav tulumaks ja muud palgalt kinnipeetavad maksud, samuti arvestada kõik tööandjamaksud ning deklareerida igakuiselt Tuluregistrisse.

Auto erisoodustuse arvestamise aluseks oleva väärtuse määrab Soome Maksuamet ja seda saab arvutada Soome Maksuameti lehel oleva kalkulaatori abil.

Allikas: Verohallinto, kokkuvõtte koostanud Vantaa büroo juhataja Ivi Linnumägi