Veebruarist rakendunud muudatused Soomes töötamisel

Alates 01.02.2022 kontrollib Soome maksuamet väljastpoolt EL-i või EMP-d saabuvate isikute ja kodakondsuseta isikute Soomes töötamise õigust Soome isikukoodi väljastamisel.

Kui välismaalt Soome tööle tuleval töötajal puudub Soome isikukood, siis on tal tarvis külastada Soome maksuametit, broneerides eelnevalt aja.

Soome maksuametist isikukoodi taotlemiseks tuleb esitada vajalikud dokumendid sh elamisluba. Kui töötaja on varem Soomes töötanud ja talle on juba Soome isikukood väljastatud, siis ei pea ta end uuesti registreerima.

Soome isikukoodi taotlemisel on vaja esitada maksuametile:

  • Soomes ajutiselt elava välismaalase registreerimise avaldus (6150 ankeet) täidetult ja allkirjastatult
  • Kehtiv isikut tõendav dokument (pass, ID kaart)
  • Kehtiv elamisluba või viisa, kui see on nõutav (olenevalt viibimise kestusest ja kodakondsusest)
  • Tööleping

Kui töölepingus ei ole märgitud Soomes tehtavat tööd, tuleb esitada ka tööandja koostatud kirjalik avaldus, milles on märgitud vähemalt:

  • töötaja ja tööandja nimi
  • mis tööd Soomes tehakse
  • kui kaua Soomes töötatakse
  • ametinimetus
  • Soome tellija nimi

Tööandjal on kohustus jälgida, et välismaalasest töötajal oleks Soome elamisluba, mis annab õiguse ka töötada Soomes. Soomes töötamise õigusega elamisluba saab töötaja taodelda Soome immigratsiooniametist.

CHK omab pikaajalist kogemust Soome ametkondadega suhtluses ja aitame Teid meelsasti Soome isikukoodi taotlemisel ja maksuametiga suhtlemisel. Võta julgesti ühendust Birgit Leppaga (tel +372 56 802 111 või e-mail birgit@chk.ee).