Ehitame koos ühe silla

On palju kuuldud laused: "Minul ei ole seda analüütikat vaja, mida uut see mulle ikka annaks", "Minu töös ei ole aspekte, mida analüüsida saaks", "Mul ei teki nii palju andmeid", "Ma ei oskaks aruannet lugeda", "Ainsad inimesed, kel oleks analüüsiga midagi teha, kuuluvad juhtkonda".

Esialgu võib analüütika tunduda justkui kuiv ja keeruline, ainult numbritele keskenduv ala, millest oskavad kasu saada ainult vähesed. Tegelikult ei pea see üldse nii olema. Analüütika pakub kümneid, isegi sadu erinevaid viise oma organisatsiooni telgitagustes toimuva jälgimiseks, analüüsimiseks ning seeläbi uute võimaluste leidmiseks.

Usu, analüütikat on vaja. Sinu töös on andmeid, mida saaks koguda, jälgida ning analüüsida. Järjest enam ettevõtjaid hakkab hindama analüütika pakutavaid võimalusi. Analüütika, eelkõige just ärianalüütika valdkond on tõusuteel. Ära jää rongist maha, ole hoopis üks esimestest, kes andmete pakutavaid võimalusi ära kasutab. Ning kui arvad, et “ei oska” aruandeid lugeda, siis õpetame. Vaatame koos. Oleme tiim. Sina aitad minul oma organisatsiooni tööprotsesse mõista, mina aitan sul tööprotsesside jooksul tekkivaid andmeid mõista. Analüütiku töö suurimaks eesmärgiks ongi andmete korrastamine sel viisil, et kõigil oleks võimalik endale vajaminev informatsioon kiiresti ja lihtsalt kätte saada. Analüütik on justkui arhitekt, kes loob silla andmete ja inimese vahele.

Sul on need andmed olemas, otsime need koos välja ja vaatame, mis neil meile pakkuda on. Organisatsiooni töö koosneb erinevatest tööprotsessidest, mis kõik toodavad väiksemal või suuremal viisil mingisuguseid andmeid. Lisaks saadud tuludele ja kuludele, mis tulevad välja igakuisest bilansi- ja kasumiaruandest, on võimalik vaadata ka teisi organisatsiooniga seotud andmeid. Oled tootmisettevõte? Vaatame, millised kliendid kuuluvad TOP5 klientide hulka ning kui palju nad tulu sisse toovad, et saaksid teha neile näiteks personaalseid pakkumisi, mis suurendaksid sissetulekut veelgi. Või tegeled lisaks tootmisele ka laohaldusega? Sel juhul paneme kokku ka lao aruande, milles kajastame lisaks toodete realiseerimiskuupäevi, et vähendada kauba riknemist ning sellega seotud kulutusi. Oled restoran? Kuidas kõlab üks müügiartiklite aruanne kuude, nädalate või isegi päevade lõikes? Vaatame üle, milliseid tooteid mingil ajahetkel rohkem ostetakse, et saaksid selle põhjal näiteks päevapakkumisi, või miks ka mitte uusi tooteid, välja arendada. Analüüsimeetodeid on mitmekümneid, valdkondi ja protsesse, mida analüüsida, sama palju juurdegi ning kui neist jääb veel väheks, on alati võimalus proovida ise millegi uue peale tulla. Vali ainult oma asutuse arengut toetavad meetodid välja.

Ära jää analüütika ja andmete poolt pakutavast laiast maailmast ilma. Loome koos ilusa ja vastupidava silla, mida kasutades on võimalik olemasolevaid andmed noppida ning neid seejärel oma organisatsiooni heaks tööle panna. Uus ja põnev, kas pole!