Ettevõtte asutamisest Soomes

Soome turule sisenevate ettevõtjate esimene küsimus on, millise ettevõtte juriidilise vormiga oleks seal mõistlik tegutseda. Eesti ettevõtjate seas on selleks kõige levinum viis Eesti osaühingu registreerimine Soome maksuametis. Teine võimalus on asutada Eesti osaühingu Soome filiaal (sm sivuliike). Seda kasutavad vähesed Eesti ettevõtjad. Kolmas variant on asutada Soome aktsiaselts (sm osakeyhtiö), mis on klassikaline majandustegevuse viis Soome turul. Juriidilisi vorme on Soomes teisigi, kuid kolm eelpool nimetatut on kõige levinumad vormid Eesti ettevõtjate seas.

Teise enamlevinud asjana uurivad ettevõtjad, et milline juriidiline vorm on kõige kasulikum maksunduslikust aspektist vaadatuna. Üldjuhul juriidiline vorm maksueelist ei loo. Maksustamisel lähtutakse põhimõttest, et riigis kus leiab aset majandustegevus ja teenitakse kasum, seal toimub ka maksustamine. Toome näite. Kui Eesti ettevõtja teostab majandustegevust Soomes Uruguay äriühinguga, ei tähenda see koheselt, et makse makstakse Uruguaysse.

Kuna järjest enam on Eesti ettevõtjate seas levinud Soome aktsiaseltside asutamine, keskendume justnimelt selle asutamisega seotud küsimustele ja soovitustele.

Soome aktsiaselts (sm osakeyhtiö) sarnaneb keeleliselt Eesti osaühingule, kuid juriidiliselt Soomes sellist ettevõtlusvormi ei eksisteeri. Soome aktsiaseltsi võib asutada üks või mitu füüsilist või juriidilist isikut, sealhulgs võivad asutajateks olla ka Eesti äriühingud. Ettevõtte aktsiakapital võib alata nullist eurot ehk Soome aktsiaseltsi on võimalik asutada sarnaselt Eestile osakapitali sissemakseta. Soomes saab ettevõte asutada elektrooniliselt Soome äriregistri infosüsteemis. Elektroonilise asutamise eelduseks on aktsiaseltsi asutamine osakapitali sissemakseta. Asutajateks saavad olla eraisikutest omanikud, kellel on olemas Soome isikukood ja Soomes kasutusel oleva isiku tuvastamise digilahendus – üldjuhul Soome internetipanga koodid. Teistel juhtudel tuleb Soome ettevõtte asutamisdokumentatsioon koostada paberkandjal. Ettevõtte asutamisel saab taotleda koheselt ka maksuregistreeringud, milleks on ettemaksu-, käibemaksukohustuslaste- ja tööandjaregister.

Kui juhatuse liikmeid on rohkem kui üks, tuleb valida juhatuse esimees. Üheliikmelise juhatuse korral juhatuse esimeest ei valita. Lisaks on kohustus valida juhatusse asendusliige (sm varajäsen), kui juhatuses on vähem kui kolm täisliiget. Samuti on Soome äriõiguses fikseeritud tegevjuhi (sm toimitusjohtaja) positsioon, kelle valimine ei ole kohustuslik. Praktikas on tegevjuhi valimine siiski üsna tavapärane.

Ettevõtte tavapärane majandusaasta on 12 kuud ja see ühtib üldjuhul kalendriaastaga. Esimene majandusaasta võib olla lühem või pikem kui 12 kuud, kuid mitte rohkem kui 18 kuud.

Ettevõtte asutamisprotsessi käigus on Eesti ettevõtjate jaoks kõige keerulisem Soome pangakonto avamine. Eriti siis kui ettevõtjal puudub varasem seos Soomega. Valmis tuleb olla mitme erineva pangaga suhtlemiseks ja asjaajamisega seotud ebameeldivusteks. Kui konto avamine Soome pankades ei õnnestu, on heaks alternatiiviks TransferWise. Sealse konto avamine võtab aega 2-3 päeva ja ettevõte saab endale Belgia IBAN-i.

Äriregister menetleb ettevõtte asutamist hinnanguliselt 30 päeva. Kui see on registreeritud, liigub taotlus Soome maksuametisse, kus alustatakse maksuregistrite menetlemist. Ka selle ajaline kulu on hinnanguliselt 30 päeva. Ettevõtte asutamisperioodi jooksul on oluline hoida silma peal ettevõtte postkastil ja reageerida õigeaegselt Soome äriregistri ning maksuameti kirjadele. Tihtipeale saab liiga hiline reageerimine üheks komistuskiviks ettevõtte asutamisel.

Soome registrikoodi (y-tunnus) määramisel hakkab kontakttelefonile tulema erinevaid müügikõnesid. Üheks selliseks on Suomen Yritysrekisteri, kes on ka meie klientidele palju probleeme põhjustanud. Jäetakse mulje justkui oleks tegemist riikliku asutusega, aga tegelikkuses on see infoportaal. Teid püütakse eksitada ja tihtipeale sõlmitakse suusõnaline leping ning väljastatakse seejärel arve, millel on kujutatud Soome lõvi motiiv eesmärgiga jätta endast ametlikum mulje. Arve tasumisel on seda raha sisuliselt võimatu tagasi saada. Arve tasumata jätmisel antakse teid inkassosse ja sekeldusi jätkub pikemaks ajaks. Seetõttu on oluline meeles pidada, et Suomen Yritysrekisteri puhul pole tegemist riikliku asutusega ja lepingu sõlmimiseks pole teil mingit kohustust ega ka vajadust.

CHK abiga saate ettevõtte asutada nii elektrooniliselt kui paberkandjal. Lisaks selgitame teile põhjalikult protsessi olemust ja jagame praktilisi nõuandeid. Võtke meiega soovi korral julgesti ühendust.

Kaasautor Birgit Lepp