Rootsi maksuameti uuendus välismaistele ettevõtetele

Rootsi ettevõtte tuludeklaratsioon - inkomstdeklaration 2 - on tänaseks ilmselt juba paljudele Eesti ettevõtete postkasti saabunud ja küsimusi tekitanud. Maksuamet on väljastanud ettevõtte tuludeklaratsiooni kõigile, kellel on F-skatt registreering. Eesti ettevõttele, kellele on vastav deklaratsioon saabunud on kohustus see Rootsi maksuametile esitada ka juhul, kui ettevõttel Rootsis majandustegevust ei toimunud. Püsiva tegevuskohaga ettevõttel tuleb tuludeklaratsioon esitada igal aastal.

Siinkohal tuleb ettevõttel vastu võtta otsus, kas nende tegevuse käigus on tekkinud Rootsis püsiv tegevuskoht või piisab maksuametile kokkuvõtva informatsiooni – skärskilda uppgifter – edastamisest.

2022 a uuendusena tuli Rootsi maksuamet välja uudse lahendusega, neile välismaistele ettevõtetele, kes leiavad, et neil pole Rootsis tekkinud püsivat tegevuskohta.

Uudne lahendus võimaldab edastada koondinformatsiooni ettevõtte tegevuse kohta Rootsis eelneval majandusaastal. See annab Rootsi maksuametile võimaluse väljastada otsus püsiva tegevuskoha olemasolu või selle puudumise kohta ja seeläbi hinnata, kas välismaisel ettevõttel tekib tuludeklaratsiooni esitamise kohustus.

Koondteabe edastamise kohustus on välismaistel ettevõtetel, kes:

  • omavad f-skatt registreeringut
  • on registreeritud tööandjaks ja teevad töötasudelt maksukinnipidamisi
  • on kohustatud pidama personaliregistrit ehitusobjektil

Millist infot Rootsi maksuamet ootab?

  • milliseid töid Rootsis teostati
  • tööde teostamise periood Rootsis
  • teised tegurid, mis võiksid mõjutada maksukohustuse tekkimist

Millal koondinfot edastada?

Deklaratsiooni esitamise aeg sõltub ettevõtte majandusaastast, mis on tavapäraselt 12 kalendrikuud. Teatud juhtudel võib selle pikkus varieeruda, kuid see ei saa olla pikem kui 18 kuud. Detsembris lõppeva majandusaasta korral peab deklaratsioon olema esitatud hiljemalt järgneva aasta 1.juuliks.

Rootsi maksuametile info edastamisega hilinedes on ette nähtud trahvimäärad. Tähelepanu tasub pöörata tõsiasjale, et trahve saadetakse korduvalt, kuni info on viimaks maksuametile edastatud. Esimese trahvi suurus on 1250 SEK ja see saadetakse kohe, kui deklaratsioon pole edastatud õigeaegselt.

Näitame Eesti ettevõtteid heast küljest ja esitame deklaratsioone õigeaegselt. Loomulikult tuleb edastada tuludeklaratsioon ka neil ettevõtetel, kel Rootsis on siiski püsiv tegevuskoht olemas. CH Konsultatsioonid annab oma parima panuse Rootsi maksuametiga suhtlemisel ja teabe kogumisel. Tule teeme koostööd!